Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 27 март 2018 16:16

Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
26.5.2018 14.00-16.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303
27.5.2018 9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304
02.06.2018  15.00-17.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е.Асенов 505
03.06.2018  9.00-11.00 Контролинг системи проф.д-р О.Симеонов 304
09.06.2018  11.00-13.00 Анализ на фин.отчети на нефин.предпр. доц.д-р Р.Иванова 502
10.06.2018  13.00-15.00 Стандартизация в счетоводството ас.д-р Б.Боянов 304