Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 27 март 2018 16:13

Счетоводство и контрол 3 сем., 2-ри

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
26.05.2018  14.00-16.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303
27.05.2018  13.00-15.00 Спецкурс по управленско счетоводство доц.д-р Н.Орешаров 404
02.06.2018 15.00-17.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е.Асенов 505
03.06.2018  9.00-11.00 Контролинг системи проф.д-р О.Симеонов 304
09.06.2018  9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети ас.д-р Б.Боянов 304
10.06.2018  11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 304