Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 29 май 2018 11:10

Счетоводство и контрол 2 сем., 2-ри

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
26.05.2018  14.00-16.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 303
27.05.2018  9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304
09.06.2018  от 11.00 ч. Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 303
10.06.2018  9.00-11.00 Количествени методи и модели в бизнеса доц.д-р С.Чипева 303