Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 20 март 2018 15:24

Счетоводство и контрол 4 сем., семестър 2

Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
31.03.2018  9.00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Н.Орешаров 301
01.04.2018  9.00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Н.Орешаров 301
21.04.2018  9.00-16.45 Сист.и контрол на данъци и соц.осиг. Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 301
22.04.2018  9.00-16.45 Сист.и контрол на данъци и соц.осиг. Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 301
28.04.2018  9.00-16.45 Икономически анализ Л доц.д-р Р.Иванова 301
29.04.2018  9.00-16.45 Икономически анализ Л доц.д-р Р.Иванова 301
12.05.2018  9.00-16.45 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 301
13.05.2018  9.00-16.45 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 301
19.5.2018 9.00-16.45 Финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 301
20.5.2018 9.00-16.45 Финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 301