Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 08 февруари 2018 10:31

Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4

Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
17.3.2018 13.00-21.00 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302
18.03.2018  9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302
19.05.2018  9.00-15.45 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 305
20.05.2018  9.00-15.45 Финансиране на политически партии и неправителствени организации Л проф.д-р Д.Фесчиян 302