Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 02 март 2018 13:50

Бинес администрация 2 сем., семестър 2

Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
17.03.2018  9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 305
18.03.2018  14.15-16.45 Лидерство Л ас.д-р Ф.Стоянов 305
18.03.2018  9.00-14.00 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 305
12.05.2018  9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 305
13.05.2018  9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 305
26.05.2018 9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305
27.05.2018 9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305