Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 13 април 2018 15:13

Администрация и управление I курс, сем.2

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
731 10.03.2018  9.00-16.45 Количествени методи Л доц.д-р М.Микренска 303
731 11.03.2018  9.00-16.45 Количествени методи Л доц.д-р М.Микренска 303
731 17.03.2018  10.30-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р М.Маркова 303
731 17.03.2018  9.00-10.30 Счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 303
731 18.03.2018  9.00-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р М.Маркова 303
731 31.03.2018  9.00-16.45 Приложен мениджмънт Л доц.д-р М.Кузманова 503
731 01.04.2018  9.00-16.45 Приложен мениджмънт Л доц.д-р М.Кузманова 503
731 14.04.2018  9.00-16.45 Организационно поведение Л доц.д-р Н.Миронова 503
731 15.04.2018  9.00-16.45 Организационно поведение Л ас.д-р Ст.Коев 503
731 21.04.2018 8.30 ч. Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501
731 12.05.2018  9.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 503
731 13.05.2018  9.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 503
731 19.05.2018  9.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 303
731 20.05.2018  9.00-14.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 303