Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 16 юли 2019 13:05

Допълнителен прием на бакалаври

Документи за участие в допълнителния прием на бакалаври в РЦДО-Хасково за учебната 2019/2020 г. ще се приемат от 9.09.2019 г.