Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково

Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково

30.9.2015 г. 09:00:02 ч.

Отворени врати в РЦДО - Хасково

Отворени врати в РЦДО - Хасково

8.5.2015 г. 10:59:06 ч.

Публична лекция по повод 142 години от обесването на Левски

Публична лекция по повод 142 години от обесването на Левски

25.2.2015 г. 16:29:15 ч.

На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково

На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково

1.12.2014 г. 10:53:32 ч.

Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”

Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”

25.11.2014 г. 12:42:18 ч.

Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет

Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет

7.11.2014 г. 09:48:10 ч.

Договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта

Договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта

28.10.2014 г. 14:16:39 ч.

РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници

РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници

17.9.2014 г. 13:22:25 ч.

Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково

Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково

10.12.2013 г. 14:51:44 ч.

Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково

Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково

30.9.2013 г. 15:07:18 ч.