Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие desc
Честит празник на българските икономисти!

Честит празник на българските икономисти!

11.6.2013 г. 15:11:16 ч.

Урок по родолюбие в РЦДО-Хасково

Урок по родолюбие в РЦДО-Хасково

17.2.2017 г. 09:56:13 ч.

УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение

УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение

15.10.2012 г. 15:31:20 ч.

Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково

Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково

9.10.2017 г. 11:33:13 ч.

Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет

Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет

7.11.2014 г. 09:48:10 ч.

РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници

РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници

17.9.2014 г. 13:22:25 ч.

РЦДО – Хасково стана на 25 години

РЦДО – Хасково стана на 25 години

30.5.2016 г. 10:24:29 ч.

Римското право събра учени от пет страни в РЦДО – Хасково

Римското право събра учени от пет страни в РЦДО – Хасково

11.10.2012 г. 15:32:43 ч.

Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”

Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”

25.11.2014 г. 12:42:18 ч.

Публична лекция по повод 142 години от обесването на Левски

Публична лекция по повод 142 години от обесването на Левски

25.2.2015 г. 16:29:15 ч.