Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет

На приключилата наскоро четиринадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество 2014-2016 г., организирана от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката на Република България, на която бяха подадени повече от 40 проекта в 5 научни области, успешно са класирани 12, като в приоритетното направление „Информационни и комуникационни технологии“  беше класиран единствено проект, предложен от съвместен екип учени от УНСС и Химикотехнологичния университет, гр. Шенянг, Китай.

Химикотехнологичният университет, гр. Шенянг, Китай

Темата на проекта е „Концептуален модел на облачна информационна система за оценяване на риска от природни бедствия“ и е с продължителност 2 години.

Амбициозната програма на съвместния проект предвижда и мобилност на участниците между България и Китай, организиране на две конференции по тематиката с разменено домакинство на провеждане, публикуване на резултатите от изследванията в специализирани научни издания в Азия.

В екипа на УНСС са включени участници от катедри „Информационни технологии и комуникации“ и „Икономика на недвижимата собственост“, както и представител на Института по системни изследвания и роботика към БАН. Ръководител на проекта от българска страна е проф. д-р Димитър Велев, а водещи изследователи са доц. д-р Георги Забунов и доц. д-р Пламена Златева.

Участници в проекта (отдясно наляво) проф. д-р Димитър Велев, доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Пламена Златева

Галерия снимки от Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет ...