Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Римското право събра учени от пет страни в РЦДО – Хасково

   Авторитетни учени от пет страни участваха в осмия международен семинар „Римско право и съвременност“, домакин на който бе Регионалният център за дистанционно обучение – Хасково. Университетски преподаватели от България, Италия, Чехия, Русия и Китай дискутираха правно-исторически въпроси  и маркираха етапите в развитието на правния феномен до проекцията му в наше време.

   Ръководител на семинара бе директорът на Междууниверситетския център за изучаване на римското право и романистичната традиция към УНСС доц. д-р Константин Танев. Сред лекторите бяха проф. Леонид  Кафанов от Руската академия на науките, проф. Карла Мази, директор на италианския Департамент по правни науки, проф. Музо Мечи от Катания, проф. Гзейпек от Пражкия университет, учени от Шанхайския университет и др. Доклади бяха изпратили и техни колеги от Полша и Сърбия.

По време на форума

   Обсъждахме, най-общо казано, изворите на правото: от правните понятия до правната норма, от решението на съдията до заключенията на юристите, обобщи доц. Константин Танев. Освен него, с доклади в Хасково се представиха още двама български учени  - проф. Мария Костова и Генка Можухян. "Изборът за място на форума не е случаен, защото Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС тук има дълга история", отбеляза при откриването на форума Ирена Узунова, областен управител на Хасково.

Участниците в семинара

   Провеждането на семинара е стъпка в утвърждаването на УНСС като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.

Галерия снимки от Римското право събра учени от пет страни в РЦДО – Хасково ...