Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Дарение от 130 тома направи РЦДО - Хасково на две гимназии в града

     Дарение от сто тома специализирана литература направи Регионалният център за дистанционно обучение – Хасково (РЦДО) на Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ (ФСГ) в града. Възпитаниците на бившия икономически техникум получиха безвъзмездно учебници по макро- и микроикономика, статистика, финанси и счетоводство, дарени на училищната библиотека от доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО.

Доц. д-р Живко Драганов (в средата) с дарението за Финансово-стопанската гимнация

     Пред учениците от випуск 2013 доц. Драганов изтъкна, че ценната придобивка ще е от голяма полза за кандидатстудентската им подготовката и бъдещата квалификация, а дарението е начало на ползотворно сътрудничество между университет № 1 в страната и гимназията. Той изтъкна, че между 640-те студенти в РЦДО и сега има възпитаници на ФСГ, но те могат да бъдат и повече, предвид образователния профил на училището.  В Регионалния център ще бъде разкрита и специалност „Счетоводство“, каза доц. Драганов и уточни, че тя ще е от особен интерес за завършващите гимназията.

Интерес на ученици и журналисти към новата голяма придобивка на гимназиалната библиотека

     Специализирана икономическа литература 30 тома получи като дарение от Регионалния център и хасковското СОУ „Любен Каравелов“.  На момчетата и момичетата от випуск 2013 доц. д-р Живко Драганов обясни предимствата на дистанционното обучение, както и възможностите, които РЦДО предоставя като филиал на УНСС.  В училището се изучават  икономически дисциплини и фирмено право.

Галерия снимки от Дарение от 130 тома направи РЦДО - Хасково на две гимназии в града ...