Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Честит празник на българските икономисти!

     За осми път българските икономисти отбелязват своя професионален празник. С решение № 320/29.04.2005 г., Министерският съвет определи 11 юни за професионален празник на икономистите в България. То бе взето по повод 110-годишнината от създаването на първото българско икономическо дружество, което през 1990 г. се преименува в Съюз на икономистите в България.

     По повод професионалния празник проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България и преподавател в УНСС, направи обръщение към своите колеги. В него се посочва, че българските икономисти имат много основания за гордост и морално удовлетворение от изминалия път на професионалната общност, защото:

     „Съюзът на българските икономисти  е наследник на едно от първите съсловни и професионални сдружения, създадени след Освобождението (1895 г.): Българското икономическо дружество. Първоначалната цел на тази благородна инициатива – да се работи за „напредъка на народния поминък” - е актуална и днес. България изживява тежка икономическа криза.  Благоденствието на мнозинството българи е поставено на сериозно изпитание. В  подобни исторически ситуации  икономическата наука е призвана да помогне на държавното управление и на своя народ в усилията им да предотвратят надвисналата стопанска и социална катастрофа ;

     На каузата на нашия съюз в продължение на години са се посветили видни интелектуалци, държавници и съсловни водачи. Българският икономически елит се е доказал в историята като неразделна част от своята нация и е поемал с отговорност мисията на интелектуалното водачество в съдбовни времена. Днес ние сме изправени отново пред подобно предизвикателство: да очертаем пътя към  икономическото възстановяване, към  материалния и социалния просперитет на България;

     Българските икономисти никога не са се примирявали с тезата за развитието на България като периферна/буферна зона в Европа,  като държава, която е обречена вечно да догонва богатите си партньори. През миналия 20 век като нация сме изживявали периоди на забележителен стопански възход, правили сме пробиви в ключови области на науката и техниката, на материалното производство, образованието и културата. В алтернативните  стратегически решения, нестандартни и специфични за българските  условия , е ключът към успеха и сега. Напредъкът ще зависи в решаваща степен от приноса на българската икономическа наука.

     Следователно, професионалният празник е и повод за интелектуална мобилизация, за рязко активизиране на творческата и публичната дейност на гилдията на българските икономисти.

      Постиженията от миналото не бива да служат като заместител и оправдание за криво разбрания експертен неутралитет в днешно време. Именно това убеждение е залегнало в календара за професионалните изяви  на СИБ, който е наситен с дискусионни форуми и участие в проекти, ангажиращи едни от най-подготвените изследователи и практици от България  и чужбина.“  (…)

     В обръщението на проф. Петков се казва още: „На днешния ден ние, наследниците на  Българското икономическо дружество, сме длъжни да отдадем заслуженото уважение на неговите учредители. И заедно с това, да бъдем достойни продължители на техния исторически завет: да бъдем заедно с българския народ, да сме проактивна част от гражданското общество  - винаги, когато имат най-голяма нужда от  националната творческа интелигенция.

     Честит професионален празник на всички български икономисти!“

Галерия снимки от Честит празник на българските икономисти! ...