Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС за учебната 2015/2016 г.

понеделник, 10 ноември 2014 10:55 /
Начало:
Край:
понеделник, 15 декември 2014
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

СЪОБЩЕНИЕ

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация" организира периодично кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС за учебната 2015/2016 г., както следва:

1. ОБЩ КУРС
 I модул  (български език и езикова култура) и
II модул (математика - основи) - 60 часа - 420 лв. - 15, 16, 22, 23, 29 и 30.ХІ.2014 г. и от 25 до 30 ХІІ.2014 г.

 

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ по модул  III:

 

Математика                           - 60 ч.  - 420 лв. - 15, 16, 22, 23, 29 и 30.ХІ.2014 г. и от 25 до 30 ХІІ.2014 г.

История на България          - 60 ч.  - 420 лв. - 15, 16, 22, 23, 29 и 30.ХІ.2014 г. и от 25 до 30 ХІІ.2014 г. 

География България           - 60 ч.  - 420 лв. 15, 16, 22, 23, 29 и 30.ХІ.2014 г. и от 25 до 30 ХІІ.2014 г.

 Бълг. език и литература   - 60 ч.  - 420 лв. - 15, 16, 22, 23, 29 и 30.ХІ.2014 г. и от 25 до 30 ХІІ.2014 г.  


Курсовете ще се провеждат от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Института за следдипломна квалификация.

Записването се извършва на адрес: София 1797, бул. „Кл. Охридски" № 2 (спирка „Онкология" на автобус 88, 280 и 294 и спирка „Г. М. Димитров” на метрото), стая 104, г- жа Янка Тодорова, всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа с документа за платена такса за съответния курс на следната банкова сметка на ИСК:


ИCK при УHCC, гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2 
УниКредит Булбанк София 
BIC на банката - UNCRBGSF 
IBAN BG23UNCR76303100117207 

В платежния документ задължително се вписват трите имена на кандидат-студента, името на курса и телефон за връзка.

Първия ден кандидат-студентът се явява задължително с лична карта и платежния документ в 7.45 ч. в съответната зала.

За допълнителна информация на следните телефони:

(02) 862 12 24 и 0888 000 244 (Янка Тодорова) или

(02) 962 56 24 и 0889 798 999 (Сашка Ицкова),

факс – (02) 862 74 47