Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Записване на семестър

вторник, 12 септември 2017 10:31 /
Начало:
Край:
събота, 30 септември 2017
Място:
РЦДО - Хасково
Подробности:

Записване на зимен семестър в РЦДО-Хасково: от 18.09.2017 г. до 30.09.2017 г.