Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Записване на семестър

петък, 27 януари 2017 15:05 /
Начало:
понеделник, 13 февруари 2017
Край:
вторник, 28 февруари 2017
Място:
РЦДО - Хасково
Подробности:

Срок за записване на летен семестър на учебната 2016/2017 г. в РЦДО - Хасково:

от 13.02.2017 г. до 28.02.2017 г.

Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова сметка:

BIG: TEXIBGSF; IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01 ;

Титуляр: УНСС - "Регионален център за дистанционно обучение" гр.Хасково;

Задължено лице (вносител): Трите имена на студента, ЕГН, специалност, Факултетен номер;

Основание за плащане: "Такса за обучение" - за съответния семестър.