Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 17.45 - 21.00 Е 3053 (карта) Енергийни пазари и маркетинг Енергиен бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800