Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 12.30 - 14.00 А 3007 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на туризма бакалаври редовно 178 1233
У понеделник 12.30 - 14.00 А 3007 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на туризма бакалаври редовно 178 1234
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 Е 4041 (карта) Устойчив транспорт Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800