Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 Е 4041 (карта) Управление на транспортните мрежи Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800