Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 12.30 - 14.00 И 5026 (карта) Информатика Бизнес икономика бакалаври редовно 152 1517
У понеделник 14.15 - 15.45 И 5026 (карта) Информатика Икономика на търговията бакалаври редовно 157 1543
У понеделник 16.00 - 17.30 И 5026 (карта) Информатика Икономика на търговията бакалаври редовно 157 1552
У сряда 09.00 - 10.30 И 5039 (карта) Информатика Бизнес икономика бакалаври редовно 152 1515
У сряда 10.45 - 12.15 И 5039 (карта) Информатика Индустриален бизнес бакалаври редовно 152 1514
У сряда 12.30 - 14.00 З 2061 (карта) Информатика Индустриален бизнес бакалаври редовно 152 1513
У сряда 16.00 - 17.30 И 5039 (карта) Информатика Бизнес икономика бакалаври редовно 152 1516
Онлайн занятие » m-learning курс У 11.3.2023 г. 14.15 - 17.30 (карта) Информатика Икономика бакалаври дистанционно 919 9026
Онлайн занятие » m-learning курс У 12.3.2023 г. 09.00 - 12.15 (карта) Информатика Маркетинг бакалаври дистанционно 920 9027