Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 12.30 - 14.00 И 5026 (карта) Информатика Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 154 1526
У вторник 14.15 - 15.45 И 5026 (карта) Информатика Екоикономика бакалаври редовно 154 1525
У сряда 07.15 - 08.45 И 5026 (карта) Информатика Аграрен бизнес бакалаври редовно 154 1524
У сряда 09.00 - 10.30 И 5026 (карта) Информатика Аграрен бизнес бакалаври редовно 154 1523