Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 10.45 - 12.15 ИЦ2-1 (карта) Информатика Бизнес логистика бакалаври редовно 186 1850
У понеделник 10.45 - 12.15 ИЦ2-1 (карта) Информатика Бизнес логистика бакалаври редовно 186 1851
У понеделник 12.30 - 14.00 ИЦ2-2 (карта) Информатика Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 1858
У понеделник 12.30 - 14.00 ИЦ2-2 (карта) Информатика Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 1859
У понеделник 14.15 - 15.45 ИЦ2-1 (карта) Информатика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 1807
У понеделник 14.15 - 15.45 ИЦ2-1 (карта) Информатика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 1808
У понеделник 16.00 - 17.30 ИЦ2-1 (карта) Информатика Търговия и продажби бакалаври редовно 187 1862
У понеделник 16.00 - 17.30 ИЦ2-1 (карта) Информатика Търговия и продажби бакалаври редовно 187 1865
У сряда 09.00 - 10.30 ИЦ2-2 (карта) Информатика Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 1814
У сряда 09.00 - 10.30 ИЦ2-2 (карта) Информатика Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 1815
У сряда 10.45 - 12.15 ИЦ2-3 (карта) Информатика Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 186 1855
У сряда 10.45 - 12.15 ИЦ2-3 (карта) Информатика Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 186 1856
У сряда 12.30 - 14.00 ИЦ2-3 (карта) Информатика Бизнес логистика бакалаври редовно 186 1852
У сряда 12.30 - 14.00 ИЦ2-3 (карта) Информатика Бизнес логистика бакалаври редовно 186 1853
Онлайн занятие » m-learning курс У 4.11.2023 г. 11.00 - 14.15 (карта) Информатика Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 730 7211
Онлайн занятие » m-learning курс У 30.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Информатика Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 714 7032
Онлайн занятие » m-learning курс У 31.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Информатика Маркетинг бакалаври дистанционно 923 9031
Онлайн занятие » m-learning курс У 31.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Информатика Икономика бакалаври дистанционно 922 9030