Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 209К (карта) Принципи на организацията и сигурността на базите данни Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма с УНСС) бакалаври редовно 801 80100
Л понеделник 17.45 - 21.00 209К (карта) Принципи на организацията и сигурността на базите данни Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) бакалаври редовно 801 80100
Онлайн занятие » Л 4.2.2024 г. 12.30 - 17.30 А 4009 (карта) Защита на информационни системи Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 10.2.2024 г. 9.00 - 17.30 А 4009 (карта) Защита на информационни системи Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 11.2.2024 г. 9.00 - 17.30 Ж 2092 (карта) Защита на информационни системи Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 17.2.2024 г. - 18.2.2024 г.
17.2.2024 г. онлайн занятие
18.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З 2059)
9.00 - 17.30 З 2059 (карта) Защита на информационни системи Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 10.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 4041 (карта) Информационна сигурност и защита на класифицираната информация Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 16.3.2024 г. - 17.3.2024 г.
16.3.2024 г. онлайн занятие
17.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Е 4041)
9.00 - 17.30 Е 4041 (карта) Информационна сигурност и защита на класифицираната информация Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800