Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 12.15 А 4005 (карта) Системи за управление на ресурсите на предприятието Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 169 16900
Л понеделник 12.30 - 15.00 Е 3061 (карта) Системи за управление на ресурсите на предприятието Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500