Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У сряда 14.15 - 15.45 ИЦ2-2 (карта) Информатика Предприемачество бакалаври редовно 183 1828
У сряда 14.15 - 15.45 ИЦ2-2 (карта) Информатика Предприемачество бакалаври редовно 183 1833
У сряда 16.00 - 17.30 ИЦ2-3 (карта) Информатика Предприемачество бакалаври редовно 183 1826
У сряда 16.00 - 17.30 ИЦ2-3 (карта) Информатика Предприемачество бакалаври редовно 183 1827