Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У сряда 14.15 - 15.45 ИЦ2-3 (карта) Информатика Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 1829
У сряда 14.15 - 15.45 ИЦ2-3 (карта) Информатика Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 1830