Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 27.4.2024 г. 9.00 - 17.30 А 4004 (карта) Управление на риска Акредитация и оценка на съответствието- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 18.5.2024 г. - 19.5.2024 г. 9.00 - 17.30 А 4004 (карта) Управление на риска Акредитация и оценка на съответствието- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800