Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 10.45 - 12.15 А 3006 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 1740
У четвъртък 10.45 - 12.15 А 3006 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 1741
У четвъртък 10.45 - 12.15 А 3006 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 1742