Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 14.15 - 15.45 Ж 2094 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 176 1737
У четвъртък 14.15 - 15.45 Ж 2094 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 176 1738