Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Международни икономически отношения бакалаври редовно 127 Френски език
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Международни отношения бакалаври редовно 302 Френски език
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Социология бакалаври редовно 402 Френски език
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Политология бакалаври редовно 302 Френски език
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 127 Френски език
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Международен туризъм и икономика бакалаври редовно 127 Френски език
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Медии и журналистика бакалаври редовно 504 Френски език
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Медия икономика бакалаври редовно 505 Френски език
У четвъртък 09.00 - 11.30 З 2058 (карта) Френски език 1 чужд език 1 част Европейска политика и икономика бакалаври редовно 302 Френски език
У четвъртък 12.30 - 14.00 З 3050 (карта) Френски език Право бакалаври редовно 604 Фре1
У четвъртък 12.30 - 14.00 З 3050 (карта) Френски език Право бакалаври редовно 605 Фре1
У петък 08.00 - 12.15 Е 4042 (карта) Френски език 2 чужд език 1 част Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 f1
У петък 08.00 - 12.15 Е 4042 (карта) Френски език 2 чужд език 1 част Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 f1