Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 10.45 - 12.15 А 4003 (карта) Руски език 2 чужд език 1 част Икономика на туризма бакалаври редовно 178 r1
У четвъртък 12.30 - 14.00 З 3033 (карта) Руски език Право бакалаври редовно 604 РЕ1
У четвъртък 12.30 - 14.00 З 3033 (карта) Руски език Право бакалаври редовно 605 РЕ1
У петък 09.45 - 14.00 З П047 (карта) Руски език 2 чужд език 1 част Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 r1
У петък 09.45 - 14.00 З П047 (карта) Руски език 2 чужд език 1 част Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 r1
У петък 14.15 - 15.45 А 4003 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Икономика на туризма бакалаври редовно 168 r1