Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 08.00 - 09.30 З 3050 (карта) Испански език Право бакалаври редовно 604 Исп1
У понеделник 08.00 - 09.30 З 3050 (карта) Испански език Право бакалаври редовно 605 Исп1
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Международни икономически отношения бакалаври редовно 126 Испански
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Международни отношения бакалаври редовно 301 Испански
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Социология бакалаври редовно 401 Испански
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Политология бакалаври редовно 301 Испански
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Икономика на туризма бакалаври редовно 126 Испански
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 126 Испански
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Медии и журналистика бакалаври редовно 502 Испански
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Медия икономика бакалаври редовно 503 Испански
У вторник 08.00 - 10.30 А 3002 (карта) Испански език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика бакалаври редовно 301 Испански