Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 15.00 - 17.30 З 3034 (карта) Наказателно право Право бакалаври редовно 600 6003
У понеделник 15.00 - 17.30 З 3034 (карта) Наказателно право Право бакалаври редовно 601 6005