Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У сряда 16.00 - 18.30 З 3037 (карта) Наказателно право Право бакалаври редовно 601 6008
У сряда 16.00 - 18.30 З 3037 (карта) Наказателно право Право бакалаври редовно 600 6010