Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 17.3.2024 г. 9.00 - 17.30 З 2059 (карта) Икономически аспекти на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.3.2024 г. - 24.3.2024 г. 9.00 - 17.30 З 2059 (карта) Икономически аспекти на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800