Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 11.2.2024 г. 9.00 - 17.30 А 2029 (карта) Стратегическо управление в сигурността Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 17.2.2024 г. - 18.2.2024 г. 9.00 - 17.30 А 2029 (карта) Стратегическо управление в сигурността Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800