Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У сряда 09.00 - 10.30 209К (карта) Управление, организация и стандарти за киберсигурност Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма с УНСС) бакалаври редовно 801 8005
У сряда 09.00 - 10.30 209К (карта) Управление, организация и стандарти за киберсигурност Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) бакалаври редовно 801 8003