Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 11.40 - 14.55 Е 2110 (карта) Методи за изследвания и анализ в международните отношения Международни отношения бакалаври редовно 320 32000