Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Международни икономически отношения бакалаври редовно 127 испански език
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Международни отношения бакалаври редовно 302 испански език
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Социология бакалаври редовно 402 испански език
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Политология бакалаври редовно 302 испански език
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 127 испански език
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Международен туризъм и икономика бакалаври редовно 127 испански език
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Медии и журналистика бакалаври редовно 504 испански език
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Медия икономика бакалаври редовно 505 испански език
У четвъртък 09.45 - 12.15 108К (карта) Испански език 1 чужд език 1 част Европейска политика и икономика бакалаври редовно 302 испански език
У петък 12.30 - 14.00 Е 3060 (карта) Испански език 2 чужд език 1 част Икономика на туризма бакалаври редовно 178 i1
У петък 14.15 - 15.45 Е 3060 (карта) Испански език 2 чужд език 2 част Икономика на туризма бакалаври редовно 168 i1