Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У сряда 12.30 - 17.30 А 4003 (карта) Френски език 2 чужд език 1 част Международни отношения бакалаври редовно 300 f1
У сряда 12.30 - 17.30 А 4003 (карта) Френски език 2 чужд език 1 част Европейска политика и икономика бакалаври редовно 300 f1