Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 10.45 - 12.15 З 3037 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1743
У четвъртък 10.45 - 12.15 З 3037 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1744
У четвъртък 10.45 - 12.15 З 3037 (карта) Транспорт и застраховане Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1745