Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 16.00 - 17.30 ИЦ2-1 (карта) Информатика Маркетинг бакалаври редовно 185 1842
У вторник 16.00 - 17.30 ИЦ2-1 (карта) Информатика Маркетинг бакалаври редовно 185 1843