Разписание за Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково, 3-и семестър, дистанционно обучение

поток / група дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател онлайн занятие зала за присъствено обучение
Занятия, които се провеждат модулно:
7023 - - Физкултура и спорт - 2 курс задължителна Упражнение Доц. д-р С.СТАВРЕВ онлайн занятие (карта)
711 25.9.2021 г. 9.00 - 15.45 Маркетинг задължителна Лекция Х.проф. д-р С.КЛАСОВА онлайн занятие m-learning курс 403 (карта)
711 26.9.2021 г. 9.00 - 15.45 Политология избираема Лекция Проф. д-р Г.ЯНКОВ онлайн занятие m-learning курс (карта)
711 2.10.2021 г. 9.00 - 14.00 Статистика задължителна Лекция Доц. д-р С.ЧИПЕВА онлайн занятие m-learning курс Аула (карта)
711 3.10.2021 г. 9.00 - 15.45 Макроикономика задължителна Лекция Гл.ас. д-р Д. ДАМЯНОВ онлайн занятие m-learning курс 406 (карта)
711 16.10.2021 г. 9.00 - 14.00 Интелектуална собственост задължителна Лекция Проф. д-р ВЛ. БОРИСОВА онлайн занятие m-learning курс 403 (карта)
711 17.10.2021 г. 9.00 - 15.45 Основи на финансите задължителна Лекция Проф. д-р С. ТРИФОНОВА онлайн занятие m-learning курс 403 (карта)
711 30.10.2021 г. 9.00 - 15.00 Статистика задължителна Лекция Доц. д-р С.ЧИПЕВА онлайн занятие m-learning курс (карта)
711 31.10.2021 г. 9.00 - 17.30 Макроикономика задължителна Лекция Гл.ас. д-р Д. ДАМЯНОВ онлайн занятие m-learning курс (карта)
711 13.11.2021 г. 9.00 - 17.30 Маркетинг задължителна Лекция Х.проф. д-р С.КЛАСОВА онлайн занятие m-learning курс (карта)
711 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 Политология избираема Лекция Проф. д-р Г.ЯНКОВ онлайн занятие m-learning курс (карта)
711 27.11.2021 г. 9.00 - 17.30 Основи на финансите задължителна Лекция Проф. д-р С. ТРИФОНОВА онлайн занятие m-learning курс (карта)
711 28.11.2021 г. 9.00 - 15.00 Интелектуална собственост задължителна Лекция Ас. д-р А. АЛЕКСАНДРОВ онлайн занятие m-learning курс (карта)