Разписание за Икономика - Хасково, 7-и семестър, дистанционно обучение

поток / група дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател онлайн занятие зала за присъствено обучение
Занятия, които се провеждат модулно:
709 25.9.2021 г. 9.00 - 14.00 Бизнес комуникации избираема Лекция Проф. д-р Н.МИРОНОВА онлайн занятие m-learning курс 107 (карта)
709 26.9.2021 г. 9.00 - 15.45 Поведенчески икономикс задължителна Лекция Гл.ас. д-р Б. ИВАНЧЕВ онлайн занятие m-learning курс 303 (карта)
709 2.10.2021 г. 9.00 - 15.45 Икономика на Европейския съюз избираема Лекция Доц. д-р В. ИВАНОВА онлайн занятие m-learning курс 302 (карта)
709 3.10.2021 г. 14.15 - 15.45 Паричен икономикс задължителна Лекция Хон.ас. хон.асистент-икономикс онлайн занятие m-learning курс 302 (карта)
709 3.10.2021 г. 9.00 - 14.00 Паричен икономикс задължителна Лекция Гл.ас. д-р А. ПЕТКОВА онлайн занятие m-learning курс 302 (карта)
709 23.10.2021 г. 9.00 - 14.00 Фирмени инвестиции задължителна Лекция Доц. д-р Д.БЛАГОЕВ онлайн занятие m-learning курс 302 (карта)
709 24.10.2021 г. 9.00 - 14.00 Бизнес стратегии задължителна Лекция Доц. д-р Р.РАДЕВ онлайн занятие m-learning курс 302 (карта)
709 30.10.2021 г. 9.00 - 15.00 Бизнес комуникации избираема Лекция Проф. д-р Н.МИРОНОВА онлайн занятие m-learning курс (карта)
709 31.10.2021 г. 9.00 - 17.30 Поведенчески икономикс задължителна Лекция Гл.ас. д-р Б. ИВАНЧЕВ онлайн занятие m-learning курс (карта)
709 13.11.2021 г. 9.00 - 17.30 Икономика на Европейския съюз избираема Лекция Доц. д-р В. ИВАНОВА онлайн занятие m-learning курс (карта)
709 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 Паричен икономикс задължителна Лекция Хон.ас. хон.асистент-икономикс онлайн занятие m-learning курс (карта)
709 27.11.2021 г. 9.00 - 15.00 Фирмени инвестиции задължителна Лекция Доц. д-р Д.БЛАГОЕВ онлайн занятие m-learning курс (карта)
709 28.11.2021 г. 9.00 - 15.00 Бизнес стратегии задължителна Лекция Доц. д-р Р.РАДЕВ онлайн занятие m-learning курс (карта)