Разписание за Икономика - Хасково, 5-и семестър, дистанционно обучение

поток / група дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател онлайн занятие зала за присъствено обучение
Занятия, които се провеждат модулно:
710 25.9.2021 г. 9.00 - 15.45 Микроикономическа теория избираема Лекция Доц. д-р В. ПИРИМОВА онлайн занятие m-learning курс Аула (карта)
710 26.9.2021 г. 9.00 - 15.45 Човешки ресурси задължителна Лекция Ас. д-р Л.КОСТОВ онлайн занятие m-learning курс Аула (карта)
710 9.10.2021 г. 9.00 - 15.45 Социална политика задължителна Лекция Х.доц. д-р Е.МАСЛАРОВА онлайн занятие m-learning курс Аула (карта)
710 10.10.2021 г. 9.00 - 15.45 Икономическа култура задължителна Лекция Х.доц. д-р АД.МИЛАНОВА онлайн занятие m-learning курс Аула (карта)
710 23.10.2021 г. 9.00 - 15.45 Икономически кризи избираема Лекция Доц. д-р В.ЙОЦОВ онлайн занятие m-learning курс Аула (карта)
710 30.10.2021 г. 9.00 - 17.30 Микроикономическа теория избираема Лекция Доц. д-р В. ПИРИМОВА онлайн занятие m-learning курс (карта)
710 31.10.2021 г. 9.00 - 17.30 Човешки ресурси задължителна Лекция Ас. д-р Л.КОСТОВ онлайн занятие m-learning курс (карта)
710 13.11.2021 г. 9.00 - 17.30 Социална политика задължителна Лекция Х.доц. д-р Е.МАСЛАРОВА онлайн занятие m-learning курс (карта)
710 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 Икономическа култура задължителна Лекция Х.доц. д-р АД.МИЛАНОВА онлайн занятие m-learning курс (карта)
710 20.11.2021 г. 9.00 - 17.30 Икономически кризи избираема Лекция Доц. д-р В.ЙОЦОВ онлайн занятие m-learning курс (карта)