Сесийно разписание за Бизнес администрация-Хасково - 2 сем., 2-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 78/  31.5.2020 11,00 - 0 Управление на корпоративен имидж Проф. д-р Н.МИРОНОВА
Онлайн занятие » 78/  6.6.2020 9,00 - 0 Лидерство Проф. д-р ЦВ.СТОЯНОВА
Онлайн занятие » 78/  7.6.2020 11,00 - 0 Управленско консултиране Проф. д-р М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА