Сесийно разписание за Бизнес администрация-Хасково - 2 сем., 1-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 78/  23.5.2020 9,00 - 0 Бизнес стратегии Доц. д-р М.КУЗМАНОВА
Онлайн занятие » 78/  29.5.2020 18,00 - 0 Финансови модели в управлението Х.доц. д-р А.МАРЧЕВ
Онлайн занятие » 78/  30.5.2020 11,00 - 0 Управление на разходите Проф. д.н. М.ЛАМБОВСКА
Онлайн занятие » 78/  31.5.2020 13,00 - 0 Управление на знанията Проф. д-р Н.МИРОНОВА
Онлайн занятие » 78/  6.6.2020 11,00 - 0 Стратегическо управление на човешките ресурси Проф. д-р ЦВ.СТОЯНОВА
Онлайн занятие » 78/  7.6.2020 13,00 - 0 Управление на проекти Проф. д-р М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА