Сесийно разписание за Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем., 3-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 78/  15.5.2021 9,00 Финансов контрол и одиторски стандарти Доц. д-р Д. ВЪТКОВА -
Онлайн занятие » 78/  22.5.2021 11,00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Проф. д-р Д. ФЕСЧИЯН -
Онлайн занятие » 78/  23.5.2021 9,00 Анализ на финансовите отчети на предприятието Проф. д-р Д. ФЕСЧИЯН -
Онлайн занятие » 78/  30.5.2021 9,00 Количествени методи и модели в бизнеса Доц. д-р С.ЧИПЕВА -