Сесийно разписание за Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем., 2-и семестър, лятна редовна сесия

П/Г ден час дисциплина преподавател зала
Онлайн занятие » 78/  23.5.2020 9,00 - 0 Контролинг системи Проф. д-р О. СИМЕОНОВ
Онлайн занятие » 78/  23.5.2020 9,00 - 0 Контролинг системи Хон.ас. Н.ПЕТРОВА
Онлайн занятие » 78/  29.5.2020 18,00 - 0 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Гл.ас. д-р Б.БОЯНОВ
Онлайн занятие » 78/  30.5.2020 11,00 - 0 Спецкурс по финансово счетоводство Гл.ас. д-р Б.БОЯНОВ
Онлайн занятие » 78/  31.5.2020 11,00 - 0 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Проф. д-р Д. ФЕСЧИЯН
Онлайн занятие » 78/  6.6.2020 14,00 - 0 Спецкурс по управленско счетоводство Доц. д-р Т.РУПСКА
Онлайн занятие » 78/  7.6.2020 9,00 - 0 Контрол в капиталовия пазар Проф. д-р Е. АСЕНОВ